Niepełnosprawni symbole

Niepełnosprawni symbole.Niepełnosprawni symbole to skróty można spotkać na drukach od lekarza. Zwykle są to cyfry i litery. Które większości z nas nic nie mówią. Dlatego dzisiaj publikuje liste niepełnosprawni symbole. Które można spotkać w dokumentacji medycznej. Symbole te co jakiś czas się zmieniają. To są te najnowsze. Obowiązujące w 2016 roku. Każde schorzenie ma inny symbol. Lista symboli przyczyn niepełnosprawności co jakiś czas zmienia się.

Niepełnosprawni symbole.

01-U – upośledzenia umysłowe.

02-P – choroby psychiczne.

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

04-O – choroby narządu wzroku.

05-R – upośledzenia narządu ruchu.

06-E – epilepsja.

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia.

08-T – choroby układu pokarmowego.

09-M – choroby układu moczowo-płciowego.

10-N – choroby neurologiczne.

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Jeśli symbole zmienią się. A tutaj nie będzie zmian napisz do mnie.  A postaram się zaktualizować listę.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook