Niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis

Niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis.Niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis

Uniwersytety:

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis.

Uczelnie techniczne:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Warszawska

Politechnika Białostocka

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Śląska (Gliwice)

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Wrocławska

Uczelnie ekonomiczne – Niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnie pedagogiczne niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Akademia Pomorska w Słupsku

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uczelnie rolnicze/przyrodnicze niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uczelnie wychowania fizycznego niepełnosprawni publiczne uczelnie wyższe spis

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uczelnie teologiczne:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook