Niepełnosprawni podjazd wytyczne warunki

Niepełnosprawni podjazd wytyczne warunki

Wytyczne dla osób niepełnosprawnych – PODJAZD, POCHYLNIE

Pasmo ruchu osoby poruszającej się za pomocą laski ma szerokość 75 cm, a osoby poruszającej się o kulach lub niewidomego z laską ma

szerokość 90 cm.

Niepełnosprawni podjazd wytyczne warunki.

 1. Wejście do budynku powinno zapewnić łatwy i bezkolizyjny wjazd wózka przez:

  1. podest przy drzwiach wejściowych z powierzchnią manewrową 150×150 cm,

  1. drzwi wejściowe pojedyncze o minimalnej szerokości 90 cm lub drzwi podwójne o minimalnej szerokości pojedynczego skrzydła 90 cm, z ewentualnym progiem nie wyższym niż 2 cm(nie należy stosować drzwi obrotowych ani wahadłowych)

 1. Korytarz o szerokości minimum 120 cm umożliwiający swobodne minięcie się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku inwalidzkim.

 1. Stopnie schodów powinny być bez wystających krawędzi, tzw. nosków; pierwszy i ostatni stopień w biegu oznaczony jasnym, mocno kontrastowym kolorem i zmienioną fakturą powierzchni łatwo wyczuwalną przez osoby z dysfunkcją wzroku.

 1. Poręcze powinny być montowane dwustronnie, na wysokość 85-90 cm.

 2. Dźwig w przypadku konieczności zainstalowania powinien spełniać następujące wymagania:

  1. drzwi do kabiny rozsuwane automatycznie o szerokości 90 cm w świetle przejścia (przejazdu)

  1. minimalne wewnętrzne wymiary kabiny 110×130 cm

  1. kaseta dyspozycyjna na wysokości 90-120 cm

  1. wewnątrz kabiny poręcze na wysokości 85-90 cm

poziom podłogi kabiny dokładnie zsynchronizowany z poziomem podłogi, podestu, a szczelina między nimi nie szersza niż 2 cm,

Niepełnosprawni podjazd wytyczne warunki.

  1. oznaczenia akustyczne i dotykowe w kabinie dźwigu i na podeście.

 1. Podnośniki, które mogą być pionowe, montowane obok klatki schodowej lub od niej niezależne, oraz ukośne, montowane wzdłuż biegu klatki schodowej.

 1. Pochylnie należy stosować przy różnicy wysokości powyżej 2 stopni. Zależność spadku pochylni i jej długość przyjmować w zależności od wysokości wznoszenia, wg. tabeli NR 1.Niepełnosprawni podjazd wytyczne warunki.

Pochylnia musi spełniać ponadto następujące wymagania:

  1. minimalna szerokość 120 cm w świetle przejazdu,

  1. zabezpieczenia krawędzi krawężnikiem o wysokości minimalnej 7 cm,

  1. nawierzchnia szorstka lub karbowana,

  1. poręcze dwustronne, na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, przedłużone o 30 cm przed początkiem i końcem biegu,

  1. długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni co najmniej 150 cm.

TABELA NR 1 Niepełnosprawni podjazd wytyczne warunki

 

Przeznaczenie pochylni

Usytuowanie pochylni

na zewnątrz, bez

wewnątrz budynku lub

przekrycia % nachylenia

pod dachem %

nachylenia

1

2

3

Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych

poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy

wysokości pochylni:

do 0,15 m

do 0,5 m

ponad 0,5 m (pochylnie do ruchu pieszego i dla

15

15

osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m

8

10

powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy

6

8

zastosowaniu spoczników poziomych o długości

co najmniej 1,4 m.)

Dla samochodów w garażach wielostanowiskowych:

jedno- i dwupoziomowych

wielopoziomowych

15

25

15

15

Dla samochodów w garażach indywidualnych

25

25

1

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook