Niepełnosprawni numery alarmowe

Niepełnosprawni numery alarmowe.
numery telefonów

Niepełnosprawni numery alarmowe. W nagłym przypadku.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY – 112

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna- 998

Policja- 997

Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. Straży Miejskiej, wodociągów, dostawców gazu i

prądu, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – także agenta ubezpieczeniowego.

Dzwoniąc na numer alarmowy podaj:

dokładny adres z nazwą miejscowości,

co się stało,

liczbę osób poszkodowanych,

stan poszkodowanych,

nazwisko i telefon.

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.

WARTO WIEDZIEĆ niepełnosprawni numery alarmowe.

Nagły wypadek może się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszym miejscu i wśród najbardziej

odpowiedzialnych osób.

Najczęstszymi ofiarami nagłych zdarzeń są dzieci i ludzie w podeszłym wieku, dlatego zwracajmy

szczególną uwagę na miejsca, w których zwykli przebywać.

Zapewnij dzieciom odpowiednią edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do nieznajomych, psów i dzikich zwierząt.

Jeżeli zamierzasz wybrać się w dalszą podróż, to staraj się do niej odpowiednio przygotować. Poinformuj

rodzinę lub znajomych o planowanej trasie podróży i spodziewanym czasie swojego powrotu.

Przygotuj się przed sytuacją kryzysową – przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć.

Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia.

Poinformuj ich o niebezpieczeństwie.

  • Gdy jesteś poza domem , skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu

oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

Nie poddawaj się panice, dawaj przykład rozumnych zachowań.

Słuchaj komunikatów podawanych w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych lub przez właściwe

służby ratownicze – niepełnosprawni numery alarmowe.

W RAZIE ZAGROŻENIA – niepełnosprawni numery alarmowe.

DOMOWA APTECZKA

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

gazę opatrunkową jałową, sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne), taśmy przylepne (plaster bez

opatrunku), plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców), chustę trójkątną, koc ratowniczy

(folię NRC), termometr, środki aseptyczne (np. jodyna), środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające,

węgiel aktywowany, mydło, rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook