Niepełnosprawni cytaty

Niepełnosprawni cytaty.Niepełnosprawni cytaty znanych ludzi o niepełnosprawnych.

„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka.„

Jan Paweł II rozdział XXII encykliki Laborem exercens.

Niepełnosprawni cytaty.

„Przede wszystkim rodzina, sanktuarium miłości i głębokiej więzi między osobami, winna bardziej niż ktokolwiek inny być odpowiedzialna za los najsłabszych, odkrywać swoją decydującą rolę w formacji niepełnosprawnego, dążyć do jego przystosowania fizycznego i duchowego oraz skutecznego włączenia go w życie społeczne. Rodzina stanowi naturalne miejsce jego dojrzewania, harmonijnego wzrostu, kształtowania owej równowagi osobowej i uczuciowej, niezbędnej do nawiązywania właściwych kontaktów i relacji z innymi.”

Ojciec Święty Jan Paweł II Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Artykuł 1: Niepełnosprawni cytaty.

“…Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi

w swej godności i w swych prawach.

Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem

i powinni postępować wobec innych

w duchu braterstwa.

Prawa człowieka przysługują każdej osobie

bez względu na płeć, język, kolor skóry,

narodowość, pochodzenie społeczne,

orientację seksualną, wyznanie, światopogląd,

poglądy polityczne, niepełnosprawność

i jakąkolwiek inną cechę.

Wynikają one z godności osobowej człowieka… ”

Niepełnosprawni cytaty.

“…A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować. Lęk przed chorymi osobami wynika najczęściej z niewiedzy. Nie wiemy jak się zachować. Najchętniej byśmy się odwrócili – ten odruch też trzeba zrozumieć. Wszyscy chcielibyśmy być piękni, młodzi i bogaci przez całe życie. Na widok strasznie okaleczonej osoby odwracamy się odruchowo. Niektórzy się odwracają i uciekają, ale są też tacy, którzy potrafią się zatrzymać, i pomimo tego, że też się boją, w końcu zaczynają rozumieć, że to też zwyczajny człowiek, który może nie ma nóg, ale ma za to wózek i potrafi z tym żyć…”

Anna Dymna – aktorka,prezes fundacji „Mimo wszystko”

„Sławny fizyk i chemik Robert Boyle  – niepełnosprawni cytaty.

Filareta spotkały dwa wielkie nieszczęścia – pisze o sobie Boyle – jedno to śmierć jego matki, co go napełniło niezmiernym smutkiem… Drugie nieszczęście to znajomość z pewnymi rówieśnikami, których jąkanie tak długo naśladował, aż w końcu zupełnie przyswoił… Najrozmaitsze próby, czynione potem w celu wyleczenia z tego, okazały się nieskuteczne. Tak zaraźliwe i niebezpieczne są ludzkie ułomności, że, podejmowane nawet dla żartu, zamieniają się w nałóg… Rzeczywiście, Boyle jąkał się już do końca życia.”

ANDRZEJ KAJETAN WRÓBLEWSKI – ” JĄKAŁA Z WYBORU”

Cykl anegdot “Uczeni w anegdocie” – “Wiedza i życie” – marzec 1999

Niepełnosprawni cytaty.

“Nie sądź po ustach do uśmiechu skorych,

że się ból w czyjejś nie zagnieździł duszy;

nie wiesz, jak często nieraz walczyć trzeba

nim się jęk śmiechem zdławi i zagłuszy.” Przerwa-Tetmajer

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook